Jelka Kolar: Upanje - Smisel življenja

Brst

Ko se izgubi Človek v svetu stvarnosti,
zapre vrata doma,
ustvarja dejanja v nezavestnih procesih,
izgublja v nedoraslosti Spoznanja.

Špranje maši s sledovi želja,
upanja sladi s koščki umišljene sreče,
a vse se izgubi na neutečeni poti.

Čudna so naša pota,
ko sedanjost zlita s preteklostjo,
živi v prihodnost.

V nevsakdanjo noč segajo brsti cveta,
lat drevesa Življenja daje moč Duhu Svetlobe,
vonj petja žari v kozmičnem Ognju,
izbruh Sile ognjene daje seme življenja.

UBRANE MISLI/2, 14. zbornik LIKUS, 2004

Jelka Kolar: Upanje - Smisel življenja

Kaj je človek?

Človek je skupek energij,
ki si ustvarjajo materijsko telo,
skozi katerega delujejo
s svojo prvobitnostjo.
Vem, od kod sem!
Prihajam iz Enosti
Življenja
Večnosti brezčasja.
Kaj sem?
Sem bitje –
točka, del Božanskosti,
vseobjemajoč splet
Energij Večnosti.
Kam grem?
V Večnost Življenja,
utop v morju,
s ponovno vizijo
doživetja Življenja.

JESENSKA ŽETEV/2, 12. zbornik LIKUS, 2002