Jelka Kolar: Sončnica - Enost

Enost

Nisem bojevnik Božje Moči.
Sem transcendenca Božje Luči.
Smo orodje v rokah Božje Moči.
Le odprtost Duha
omogoča Razumevanje,
Umevanje.
Vesolje je misel sama.

– – –

Vesolje je OKO RESNICE.

– – –

Vesolje se ne more izničiti,
ker je samo NIČ.

– – –

NIČ je VSE.

– – –

Nič ne bo moglo dokazati
obstoja samega vesolja,
ker je VSE vesolje samo.

– – –

Materija je energija.
Energija je materija.
Vse je neuničljivo.

– – –

Človek je energija – materija.
Človek je relejna postaja.

– – –

Človek je duhovno bitje,
ki začne slej kot prej
raziskovati samega sebe.

Jelka Kolar: Sončnica - Enost

Igralnica življenja

Ko se Bog igra,
zbira energije, razpršuje, trosi,
ustvarja igralnico Življenja,
ustvarja ozvezdja, planete, nebesa,
ustvarja igralce,

ustvarja napetosti ,
uživa v mnogostranosti življenja.

Daje – odvzema,
vzpodbuja – uničuje,
uresničuje pestrost Življenja.

Bog se igra »Boga«,
»Boga« Energij – Vibracij,
Vibracij širjenja hotenja,
hotenja v ravnotežju Življenja.

Jelka Kolar: Sončnica - Enost

Človek

I
Človek je »prežvekovalec – presnovalec« vidne energije v nevidno energijo.
Človek je točka Živosti Stvaritelja.
Človek je preizkus na Poti globalizacije Kozmosa.
Živost zemeljskega življenja je pogonska energija Stvarstva

  • je kvark krvi v ožilju Enosti
  • je skupek možnosti udejanjanja rasti

NIČA in VSEGA.

II
Smo sončni prah,
smo mana in strup
božjega telesa.

III
Sem kvark v atomu Božjega telesa,
ubogljiv – neubogljiv.
Sem ukrotljiv – neukrotljiv spev
Božje Svetlobe.
Sem navdih Stvaritelja Stvarstva.

IV
Človek je sol zemlje.
Človek je kvark energije
Energetskega plašča Zemlje.

V
Smo Energija poslana iz Stvarstva.
Smo sel iz Širjave energetskih poti.
Smo drobec Matere Zemlje.
Smo duh nebeških širjav.