Jelka Kolar: Upanje - Smisel življenja

Kaj je človek?

Človek je skupek energij,
ki si ustvarjajo materijsko telo,
skozi katerega delujejo
s svojo prvobitnostjo.
Vem, od kod sem!
Prihajam iz Enosti
Življenja
Večnosti brezčasja.
Kaj sem?
Sem bitje –
točka, del Božanskosti,
vseobjemajoč splet
Energij Večnosti.
Kam grem?
V Večnost Življenja,
utop v morju,
s ponovno vizijo
doživetja Življenja.

JESENSKA ŽETEV/2, 12. zbornik LIKUS, 2002

Jelka Kolar: Znano v neznanem - Sonce bit življenja

Kaj je človek

ČLOVEK je skupek energij, ki si ustvarijo materijsko
telo, skozi katerega delujejo s svojo prvobitnostjo

ČLOVEK – Vem, od kje sem – ,,Prihajam iz Enosti Življenja, Večnosti brezčasja’’

Kaj sem                    – ,,Sem Bitje – točka – del Božanskosti, vseobjemajočega spleta energij Večnosti’’

Kam grem                 – ,,V večnost Življenja, utop v morje miru, s ponovno vizijo doživetja Življenja’’

Jelka Kolar: Sončnica - Enost

Človek

I
Človek je »prežvekovalec – presnovalec« vidne energije v nevidno energijo.
Človek je točka Živosti Stvaritelja.
Človek je preizkus na Poti globalizacije Kozmosa.
Živost zemeljskega življenja je pogonska energija Stvarstva

  • je kvark krvi v ožilju Enosti
  • je skupek možnosti udejanjanja rasti

NIČA in VSEGA.

II
Smo sončni prah,
smo mana in strup
božjega telesa.

III
Sem kvark v atomu Božjega telesa,
ubogljiv – neubogljiv.
Sem ukrotljiv – neukrotljiv spev
Božje Svetlobe.
Sem navdih Stvaritelja Stvarstva.

IV
Človek je sol zemlje.
Človek je kvark energije
Energetskega plašča Zemlje.

V
Smo Energija poslana iz Stvarstva.
Smo sel iz Širjave energetskih poti.
Smo drobec Matere Zemlje.
Smo duh nebeških širjav.